Loading...

Cardanus

Wachtgeldadministratie
Home / Cardanus

Uitdaging

Stichting Cardanus gaat per 1 januari 2014 in liquidatie omdat de opdrachten van de gemeenten Amstelveen en Uithoorn per die datum aan derden zijn gegund. Alvorens de liquidatiedatum voert BECAUSE de salarisadministratie uit voor Stichting Cardanus. Tevens wordt gevraagd om te zorgen voor de wachtgeldadministratie.

Oplossing

Samen met directie en het betrokken management stelt BECAUSE een plan op hoe de salarisadministratie wordt beëindigd voor Stichting Cardanus en hoe de wachtgeld-administratie wordt opgestart. Gezamenlijk met het management wordt er voor het personeel een voorlichtingssessie georganiseerd. In deze sessie wordt het personeel geïnformeerd over de situatie die ontstaat op het moment dat zij werkloos wordt.

Resultaat

Vanaf de formele beëindiging van de stichting voert BECAUSE de wachtgeld-administratie uit. Maandelijks wordt gecontroleerd of medewerkers nog recht hebben op een aanvulling vanuit het UWV en voor welke periode medewerkers, conform CAO, nog recht hebben op de aanvulling. Daarnaast wordt de vereffenaar van Cardanus op de hoogte gehouden van de stand van zaken.


 Previous  All works Next