Loading...

SPGC

Sociaal plan en ontslagbegeleiding
Home / SPGC

Uitdaging

Medio 2014 geeft de gemeente Coevorden te kennen alle subsidies voor de stichting te willen stopzetten in 2015. Dit betekent dat er gefaseerd een einde komt aan het voortbestaan van de stichting. De directie vraagt BECAUSE om SPGC te begeleiden bij het ontslagproces.

Oplossing

BECAUSE maakt met de directie een draaiboek voor de aanpak. Een complex proces omdat de subsidies gefaseerd vervallen en er gaandeweg een uitstroom van mensen is. Bovendien schrijft de CAO een ontslagvergoeding voor met een aanvulling op WW. Samen met de accountant worden alle financiƫle verplichtingen inzichtelijk gemaakt. De conclusie is dat SPGC onvoldoende vermogen heeft om aan de verplichtingen van de CAO te voldoen.

Resultaat

BECAUSE heeft voor SPGC het sociaal plan opgesteld en ontslagaanvragen gedaan. Vanaf 2015 is BECAUSE de salarissen gaan verwerken (inclusief de wachtgelden). Voor SPGC was dit toch nog een forse besparing. Periodiek zijn de zaken afgestemd en bijgestuurd. Het resultaat: een gecontroleerd afbouwproces, waarbij de directie zich volledig kan concentreren op haar taak.


 Previous  All works Next