Loading...

GGZ Delfland

Optimalisatie van P&O- & salaris processen en het HR- & payroll systeem
Home / GGZ Delfland

Uitdaging

GGZ Delfland wil haar administratieve P&O- en salarisprocessen efficiënter en effectiever inrichten. Aan BECAUSE de taak om, binnen een maand, een rapportage te maken over de consequenties van de personele bezetting en de inrichting van het HR & payroll systeem. Met daarin de meest efficiënte personele bezetting (personeel-formatieplan voor de korte- en middenlange termijn) alsmede een concreet plan van aanpak (roadmap) om tot dit resultaat te komen.

Oplossing

BECAUSE hanteert een systematische aanpak: beginnend met het optimaliseren van processtappen. De processen, kosten en kwaliteit worden transparant gemaakt. Na het vaststellen van het startpunt (aantal medewerkers, betrokken afdelingen etc.) zijn  gegevens verzameld d.m.v. interviews en proces- & systeemanalyse. Het benoemen van efficiënte aanpassingen kan bijdragen aan kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.

Resultaat

De kostenbesparing is in beeld gebracht: 30-40% ten opzichte van de huidige kosten. Daarnaast wordt het productieproces en de kwaliteit van dienstverlening verbeterd. Er zijn concrete stappen benoemd om tot realisatie van het potentieel te komen. De kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen binnen de 4 kerngebieden zijn in gefaseerde implementatieplannen met vervolgstappen uitgewerkt.


 Previous  All works Next