Loading...

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam

Afbouw en wachtgeldadministratie
Home / Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam

Uitdaging

De gemeente Amsterdam beëindigt de subsidie van het SJA. De directie vraagt offertes aan bij een aantal leveranciers om het afbouwtraject te begeleiden en de wachtgeld-administratie uit te voeren. De keuze valt op BECAUSE vanwege de professionele aanpak en hoge kwaliteit van dienstverlening tegen relatief lage kosten.

Oplossing

BECAUSE maakt voor SJA een draaiboek voor de afbouw en de daarop volgende periode van wachtgeldadministratie. Gezamenlijk met het management van SJA wordt er voor het personeel een voorlichtingssessie georganiseerd. In deze sessie wordt het personeel geïnformeerd over de situatie die ontstaat op het moment dat zij werkloos wordt.

Resultaat

Vanaf de formele beëindiging van de stichting voert BECAUSE de wachtgeld-administratie uit. Maandelijks wordt gecontroleerd of medewerkers nog recht hebben op een aanvulling vanuit het UWV en voor welke periode medewerkers, conform CAO, nog recht hebben op de aanvulling. Daarnaast wordt de vereffenaar van het SJA op de hoogte gehouden van de stand van zaken.


 Previous  All works Next